Child pages
  • Om tjenesten
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Åpne data fra Brønnøysundregistrene

 

Om tjenesten

Denne tjenesten fra Brønnøysundregistrene tilbyr et utvalg av opplysninger om alle enheter registrert i Enhetsregisteret. Vi gjør oppmerksom på at tjenesten er en pilot og er derfor ikke en ferdig løsning.  

 

I denne tjenesten kan du

  • gjøre søk og oppslag mot Enhetsregisteret
  • laste ned komplette datasett med utvalgt informasjon om alle enheter i Enhetsregisteret (CSV-format)

 

Filene som inneholder komplett datasett produseres hver natt, mens søk og oppslag gjøres direkte mot Brønnøysundregistrenes databaser. Dette betyr at du til enhver tid kan finne oppdaterte opplysninger fra Enhetsregisteret. Vi gjør oppmerksom på at hvis et søk gir treff på flere enn 10 000 enheter, vil bare de 10 000 første enhetene vises.

 

Lisensvilkår

Dataene i tjenesten er lisensiert med Norsk lisens for offentlige data (NLOD). Ved å bruke informasjon som er gjort tilgjengelig i tjenesten vår, aksepterer du vilkårene i denne lisensen. Du kan lese mer om vilkårene på Difi sine sider om åpne offentlige data i Norge, Norsk lisens for offentlige data.

 

Datasett

Tjenesten inneholder foreløpig to datasett fra Enhetsregisteret

  • et for hovedenheter og organisasjonsledd (Enhetsregisteret)
  • et for underenheter

Du kan velge å laste ned komplette datasett ved å bruke lenken «Last ned komplett datasett».

 

Informasjonsmodell

Vi har utarbeidet en informasjonsmodell for Enhetsregisteret og Foretaksregisteret, som viser den informasjonen som er tilgjengelig i datasettene fra Enhetsregisteret. Dette er en overordnet modell som viser hvordan de ulike opplysningene i tjenesten forholder seg til hverandre. Vi gjør oppmerksom på at noe av informasjonen som finnes i modellen ikke er tilgjengelig i tjenesten. Dette gjelder for eksempel opplysninger om kontaktinformasjon og vedtektsfestet formål. Informasjonsmodellen er ikke komplett og vi jobber videre med denne. Den kan også bli endret.

 

Mulighet for å gi tilbakemelding

Vi ønsker å forbedre og videreutvikle tjenesten for åpne data, og vi tar gjerne imot innspill. Derfor har vi laget en mulighet for å gi tilbakemelding til oss. Det kan være ris eller ros, innspill til forbedringer eller andre ønsker. Dette vil være til stor hjelp for oss i det videre arbeidet med å gjøre tjenesten enda bedre.  Klikk her for å sende oss en epost med innspill.

 

 

  • No labels