Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

 


Planlagt innhold i MVP leveransene


Piloter fra MVP-01 og fremover!

Vi ønsker at Tjenesteeiere melder seg på i en pilotgruppe som prosjektet kan ha en viss dialog med:Webinar med Status og Fremdrift for Tjenster 3.0

Prosjektet vil arrangere webinar ca 1 g. pr mnd med informasjon om status og fremdrift i prosjektet.

Planlagte datoer:

17.10.2019

21.11.2019

19.12.2019


Presentasjon fra Webinar 27.11.2018:
  • No labels